آژانس تبلیغات دیجیتال نتیجه‌گرای دیما

از ما نتیجه دلخواهتان را بخواهید
بیشتر بخوانید
کمپین تبلیغاتی نتیجه‌ گرا

کمپین نتیجه‌گرا

سریع‌تر به نتیجه دلخواه برسید!
تبلیغ برای گرفتن نصب اپلیکیشن، عضویت، لید (Lead) و فروش با مدل‌های CPA ،CPI

بیشتر بخوانید

کمپین برندآگاهی

چند برابر دیده شوید!
تبلیغ در وب‌سایت، اپلیکیشن، شبکه‌های اجتماعی و اینفلوئنسر مارکتینگ با مدل‌های CPC ،CPM ،CPCV

بیشتر بخوانید

پلتفرم‌های دیما

پلتفرم مدیریت تقاضای فضای نمایش (DSP)

برای برندها، آژانس‌ها و شبکه‌های تبلیغاتی تا به فضاهای نمایش (inventory) بیشتری دست پیدا کنند و پیامشان را به مخاطب درست در زمان و مکان درست برسانند.
براساس استاندارد OpenRTB

بیشتر بخوانید

پلتفرم مدیریت عرضه فضای نمایش (SSP)

برای ناشران تا از فضاهای نمایش وب‌سایت و اپلیکیشن خود درآمد بیشتری کسب کنند.

براساس استاندارد OpenRTB

بیشتر بخوانید

انواع تبلیغات دیما