کمپین تبلیغاتی نتیجه‌ گرا

کمپین نتیجه‌گرا

سریع‌تر به نتیجه دلخواه برسید!
تبلیغ برای گرفتن نصب اپلیکیشن، عضویت، لید (Lead) و فروش با مدل‌های CPA ،CPI

بیشتر بخوانید

کمپین برندآگاهی

چند برابر دیده شوید!
تبلیغ در وب‌سایت، اپلیکیشن، شبکه‌های اجتماعی و اینفلوئنسر مارکتینگ با مدل‌های CPC ،CPM ،CPCV

بیشتر بخوانید

پلتفرم‌های دیما

پلتفرم مدیریت تقاضای فضای نمایش (DSP)

برای برندها، آژانس‌ها و شبکه‌های تبلیغاتی تا به فضاهای نمایش (inventory) بیشتری دست پیدا کنند و پیامشان را به مخاطب درست در زمان و مکان درست برسانند.
براساس استاندارد OpenRTB

بیشتر بخوانید

پلتفرم مدیریت عرضه فضای نمایش (SSP)

برای ناشران تا از فضاهای نمایش وب‌سایت و اپلیکیشن خود درآمد بیشتری کسب کنند.

براساس استاندارد OpenRTB

بیشتر بخوانید

انواع تبلیغات دیما