دسته بندی مسیر یادگیری: تبلیغات بنری

عضویت در خبرنامه دیما 🡣
1 تبلیغات روز مادر

تبلیغات روز مادر

چگونه می‌توانیم کمپین تبلیغات روز زن موفقی داشته باشیم؟ چگونه کاربران مورد نظر را شناسایی و پیام خود را به گوش آن‌ها برسانیم؟ و در نهایت، پیشنهاد ویژه‌ی دیما برای تبلیغات روز...
2 بهترین اندازه‌های بنرهای تبلیغاتی: درآمد و میزان بازدید انواع تبلیغات

بهترین اندازه‌های بنرهای تبلیغاتی: درآمد و میزان بازدید انواع تبلیغات

کدام قالب و اندازه بنر تبلیغاتی نرخ بازدید و محبوبیت بیشتری دارد؟ نکته این است که اندازه‌ها و قالب‌های متفاوت تبلیغاتی هرکدام در کارکرد خاصی بهترین هستند. درحالی که بعضی باعث افزایش...