مشتری‌های دیما

برندهایی که به آژانس تبلیغاتی دیما اعتماد کرده‌اند:

پات
ایوا
سکه
تاپ
به پرداخت
همراه کارت
سداد