هزینه بر‌اساس یک رویداد

در این مدل، مخاطب باید یک رویداد یا فعالیت را به اتمام برساند تا شما متحمل هزینه شوید. این رویداد را شما تعریف می‌کنید؛ می‌تواند خرید در اپلیکیشن، ایجاد Lead، فروش و… باشد.

یکی از مزیت‌های CPA، ریسک پایین آن از نظر هزینه‌ای است؛ شما تنها زمانی برای این تبلیغات پول می‌پردازید که با موفقیت فردی را تشویق به انجام آن فعالیت کرده باشید و مخاطب آن فعالیت را به پایان رسانده‌ باشد. مزیت دیگر آن، کم‌بودن ریسک تقلب یا fraud است.

مهم‌ترین نکته این مدل قیمتی بازگشت سرمایه (Return of Investment) بالای آن است.  CPA یک چتر بزرگ برای جای دادن چندین مدل قیمتی از جمله CPL ( Cost per Lead) ،CPO (Cost Per Order و (CPS (Cost Per Subscriber است.