هزینه براساس یک رویداد

در مدل هزینه براساس یک رویداد یا CPA هر اتفاقی در یک اپلیکیشن یا وب‌سایت می‌تواند به‌عنوان یک رویداد تعریف شود: فروش کالا، پر کردن فرم یا باز کردن یک صفحه.
در تبلیغات CPA شما زمانی متقبل هزینه می‌شوید که مخاطب یک فعالیت یا رویداد را به پایان رسانده باشد.

اگرچه هر تبلیغ‌کننده برای کاهش ریسک تبلیغات، می‌تواند رویدادهای متفاوتی را بر‌اساس اهداف کمپین انتخاب کند ولی رایج‌ترین انواع این مدل، هزینه بر‌اساس عضویت و هزینه بر‌اساس ثبت سفارش هستند.

هزینه براساس یک رویداد