هزینه براساس کلیک

هزینه براساس کلیک (CPC/PPC) یکی از رایج‌ترین روش‌های محاسبه هزینه تبلیغات دیجیتال است که توسط وب‌سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و موتورهای جستجو استفاده می‌شود. در این شیوه بر خلاف روش CPM، تبلیغ کننده تنها هزینه کلیک‌های انجام شده را پرداخت می‌کند و بابت نمایش تبلیغ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند.
تبلیغات CPC بیشتر زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که تبلیغ‌کننده بودجه معینی را برای هر روز در‌نظر دارد و هدف وی، بیشتر افزایش آگاهی از برند باشد.

هزینه براساس کلیک