هزینه بر‌اساس نصب

در مدل هزینه براساس نصب همانطور که از نام آن مشهود است، هدف کمپین‌های CPI افزایش نصب اپلیکیشن‌های موبایل است. بنابراین، اگرچه این نوع کمپین‌ها منحصر به موبایل نیستند، ولی در اکثر مواقع بر روی رسانه‌های موبایلی اجرا می‌شوند.

دغدغه اصلی تبلیغ کنندگان در اجرای کمپین‌های CPI، شمارش نصب‌های تقلبی است که با استفاده از پلتفرم‌های ردگیری (Tracking Systems) مانند ادجاست به سادگی قابل اجتناب است.

cost per install