تبلیغ در شبکه‌های اجتماعی

تبلیغ در شبکه‌های اجتماعی چه به‌صورت پست‌های اسپانسر‌شده و چه در صفحات و کانال‌های موضوعی یا توسط افراد معروف و تأثیر‌گذار، در‌حال‌حاضر از رایج‌ترین نوع تبلیغ است و بخش زیادی از بودجه تبلیغاتی شرکت‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

در‌حال‌حاضر هدف اصلی تبلیغ در صفحات اجتماعی، افزایش آگاهی از برند یا محصول است ولی با افزایش تمایل برندها به این نوع تبلیغات در کنار پیشرفت تکنولوژی، شبکه‌های اجتماعی در حال اضافه‌کردن امکان فروش مستقیم به قابلیت‌ها و امکانات خود هستند.