ما در دیما می‌کوشیم تا رضایت شما را در اجرای کمپین‌های تبلیغاتی جلب کنیم. به همین منظور، فرم زیر را ایجاد کرده‌ایم تا شما را به فردی وصل کنیم که بیشترین اطلاعات را در اختیار شما بگذارد. برای تماس با ما، از فرم زیر استفاده کنید تا به بهترین شکل ممکن، پاسخگوی شما باشیم.

فرم تماس با دیما

من:

صاحب برند هستم و به دنبال کمپین تبلیغاتی هستم.
صاحب وب‌سایت / اپلیکیشن هستم و فضای تبلیغاتی دارم.
هیچکدام از دو گزینه بالا نیستم و کار متفاوتی با دیما دارم.

اطلاعات تماس با دیما

تیم پشتیبانی پلتفرم‌ها

تیم استراتژی و برنامه ریزی کمپین

تیم ارتباط با مشتری